Tổng đài hỗ trợ:
Phòng GD Liên Chiểu:0236.3845.204
Cổng thông tin thực hiện dịch vụ tuyển sinh đầu cấp dành cho học sinh lớp 1, lớp 6